Waterwise 

Advies & Ontwerp: Wateroverlast

Een goed advies is maatwerk, zeker bij kans op wateroverlast.

Wateroverlast komt altijd ongelegen. Of het nu om uw thuissituatie gaat, uw bedrijfsterrein, recreatiepark of buitenspeelplaats. Wateroverlast levert niet alleen ongemakken op maar vaak ook waterschade. Wij willen schade en overlast voorkomen en regenwater duurzaam inzetten met innovatieve oplossingen. WaterWise adviseert op basis van gedegen onderzoek, want elke situatie, grondsoort, grondwaterstand is anders.

Besparen door het juiste onderzoek

Vaak is de oorzaak van wateroverlast snel door ons te achterhalen en heeft u na de WaterWise Quickscan al een goed inzicht in de te nemen maatregelen. Maar in complexere situaties is een vervolgonderzoek soms noodzakelijk. Door de juiste onderzoeken en berekeningen te laten uitvoeren kunt u op de uit te voeren maatregelen besparen, omdat de omvang of capaciteit van de oplossingen exact kan worden berekend zodat over dimensionering en daarmee onnodige kosten kunnen worden voorkomen. Een aantal van deze onderzoeken die wij voor u kunnen uitvoeren zijn bijvoorbeeld:

  • Terrein- en hoogtemeting in GPS
  • Bodemonderzoek
  • Infiltratieonderzoek (K-waarde bepaling)
  • Bepaling grondwaterpeil 
  • Berekening optimale afvoercapaciteit
  • Besparingsberekeningen en subsidieonderzoek

Zodra de exacte uitgangspunten en variabele waarden bekend zijn kunnen wij op basis van uw wensen naast de individuele oplossingen eventueel ook een passend advies en ontwerp voor maken voor de volledige (her-)inrichting van uw terrein.

Voorkom wateroverlast...benut regenwater

Wilt u persoonlijk advies over het voorkomen van wateroverlast en het duurzaam benutten van regenwater in uw specifieke situatie? Of zoekt u een betrouwbare partner voor de levering en aanleg van regenwatersystemen of oplossingen tegen wateroverlast? Neem dan contact met ons op.

Ga naar contact
WaterWise creëert innovatieve oplossingen om wateroverlast te voorkomen en regenwater duurzaam te benutten. 

085 - 48 51 438
info@waterwise.nu

Adresgegevens
Bongersweg 2
8095 PH 't Loo-Oldebroek

Duurzaam waterbeheer WaterWise  

Onze passie voor water

Schoon drinkwater is schaars en wereldwijd een enorme uitdaging voor de toekomst.

Waarom spoelen wij in Nederland dan ons toilet door met schoon drinkwater, en voeren we ons relatief schone regenwater af, vermengen het met vuil rioolwater om vervolgens weer te reinigen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie?

WaterWise wil een duurzame bijdrage leveren aan het milieu door verspilling van schoon drinkwater te voorkomen en regenwater als alternatief te benutten en hiermee wateroverlast en schade voorkomen.

Wilt u persoonlijk advies over het voorkomen van wateroverlast en het duurzaam benutten van regenwater in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op.
Ga naar contact

TelefoonMail