Waterwise 

WaterWise

Met WaterWise kiest u voor duurzame oplossingen voor regenwater.

We leven in een land waar water een belangrijke rol speelt. In Nederland valt jaarlijks gemiddeld 800mm neerslag waarbij een grote hoeveelheid van het relatief schone water wordt afgevoerd naar het riool. Door klimaatverandering en verstening van de openbare ruimte kan het regenwater bij hevige stortbuien vaak niet snel genoeg worden afgevoerd. Met als gevolg wateroverlast en schade.
 
WaterWise is wijs met regenwater
Wij zijn ervan overtuigd dat hier veel te verbeteren valt. Door het regenwater niet direct af te voeren naar het riool maar te laten infiltreren in de bodem en te gebruiken voor andere doeleinden kan wateroverlast en schade worden voorkomen. Er zijn talloze innovatieve producten en systemen die voor verschillende situaties een uitstekende oplossing bieden. 

Voorkom wateroverlast...benut regenwater

Wilt u persoonlijk advies over het voorkomen van wateroverlast en het duurzaam benutten van regenwater in uw specifieke situatie? Of zoekt u een betrouwbare partner voor de levering en aanleg van regenwatersystemen of oplossingen tegen wateroverlast? Neem dan contact met ons op.

Ga naar contact








WaterWise creëert innovatieve oplossingen om wateroverlast te voorkomen en regenwater duurzaam te benutten. 

085 - 48 51 438
info@waterwise.nu

Adresgegevens
Bongersweg 2
8095 PH 't Loo-Oldebroek

Duurzaam waterbeheer WaterWise  

Onze passie voor water

Schoon drinkwater is schaars en wereldwijd een enorme uitdaging voor de toekomst.

Waarom spoelen wij in Nederland dan ons toilet door met schoon drinkwater, en voeren we ons relatief schone regenwater af, vermengen het met vuil rioolwater om vervolgens weer te reinigen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie?

WaterWise wil een duurzame bijdrage leveren aan het milieu door verspilling van schoon drinkwater te voorkomen en regenwater als alternatief te benutten en hiermee wateroverlast en schade voorkomen.

Wilt u persoonlijk advies over het voorkomen van wateroverlast en het duurzaam benutten van regenwater in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op.
Ga naar contact

TelefoonMail