WaterWise beheerst het regenwater duurzaam

Drop

Wateroverlast voorkomen

Door klimaatverandering en verstening van de openbare ruimte, komt wateroverlast en schade steeds vaker voor. WaterWise helpt u preventieve maatregelen te nemen tegen deze wateroverlast, zodat u het droog houdt.

Wilt u weten welke risico’s u loopt?


Vraag de Quickscan aan

Regendruppel

Hemelwater afkoppelen

Gemeenten verplichten haar inwoners en bedrijven om het hemelwater te scheiden (afkoppelen) van afvalwater. Bij hevige regen moet u het regenwater tijdelijk bergen en vervolgens verwerken op uw perceel. WaterWise creëert de oplossing voor uw situatie.
Welk systeem past het best bij u?

Vraag de Quickscan aan

Drop

De Totaaloplossing

Elke situatie is anders...
Daarom is Onderzoek, Advies en Aanleg altijd maatwerk.
WaterWise onderzoekt de mogelijkheden, adviseert u en verzorgt de levering en aanleg van uw optimale systeem.
 
Wilt u volledig ontzorgt worden?
 

Vraag de Quickscan aan

wateroverlast WaterWise

WaterWise creëert innovatieve oplossingen om wateroverlast te voorkomen. 

Bij hevige stortbuien kan het regenwater vaak niet snel genoeg worden afgevoerd. Met als gevolg wateroverlast en schade. WaterWise biedt dé totaaloplossing voor de beheersing van regenwater waardoor wateroverlast en schade worden voorkomen. Naast het onderzoeken, berekenen en ontwerpen van duurzame oplossingen, verzorgen wij ook de levering en aanleg van de systemen. Met 40 jaar ervaring en continue aandacht voor innovatie zorgen wij voor de optimale oplossing voor uw unieke situatie.

Hemelwater afkoppelen

In de strijd tegen wateroverlast door overbelaste rioleringen verplichten gemeenten haar inwoners en bedrijven om het regenwater te scheiden (afkoppelen) van afvalwater. Bij hevige regen moet u het regenwater tijdelijk bergen en vervolgens verwerken op uw perceel. WaterWise onderzoekt en berekent welke oplossing bij uw situatie past en verzorgt de levering en aanleg van het systeem.

WaterWise Quickscan

Wilt u persoonlijk advies over het voorkomen van wateroverlast en de mogelijkheden om regenwater af te koppelen in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op of vraag de Quickscan aan. 

Aanvragen QUICKSCAN

Duurzaam waterbeheer WaterWise  

Onze passie voor water

Schoon drinkwater is schaars en wereldwijd een enorme uitdaging voor de toekomst.

Waarom spoelen wij in Nederland dan ons toilet door met schoon drinkwater, en voeren we ons relatief schone regenwater af, vermengen het met vuil rioolwater om vervolgens weer te reinigen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie?

WaterWise wil een duurzame bijdrage leveren aan het milieu door verspilling van schoon drinkwater te voorkomen en regenwater als alternatief te benutten en hiermee wateroverlast en schade voorkomen.

Wilt u persoonlijk advies over het voorkomen van wateroverlast en het duurzaam benutten van regenwater in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op.
Ga naar contact